Маршрути

Все още няма маршрути.

Ако желаете Ваш маршрут да бъде публикуван тук, можете да изпратите описание, съдържащо следните данни:
– GPS файл с маршрута
– Кратко описание
– Продължителност и активност – еднодневен или многодневен, пешеходен или вело
– Начин на достигане до изходния пункт – автомобил, градски транспорт или др.
– Разстояние
– Приблизително време за изминаване
– Положителна и отрицателна денивелация
– Хижи и/или заслони по маршрута
– Източници на вода по маршрута
– Допълнителна информация: необходима екипировка, особености на маршрута, рискови участъци и т.н.
– Автор: Вашето име